Informačné body

Počas projektu sa v dvoch mestách na Slovensku - v Komárne (Regionálna rozvojová agentúra Komárno, 945 01 Komárno, Nádvorie Európy 53) a Veľkých Kapušanoch (Dom maďarskej kultúry, Čepeľ 64., 07901 Veľké Kapušany) vytvoria informačné strediská. Ich cieľom je, aby sa záujemcovia o pestovanie liečivých rastlín či ich spracovanie mohli skontaktovať aj po skončení projektu. V strediskách budú pracovať školení odborníci, ktorí budú záujemcom poskytovať informácie a rady.