Informačné materiály

Údaje použité na zostavenie databázy poslúžia ako základ pre papierové a digitálne mapy, ktoré budú mapovať osoby aktívne v tejto oblasti, ďalej liečivé rastliny, ktoré sú pre oblasť typické. Mapovanie databázy prispeje aj k zhotoveniu jednej publikácie v Maďarsku, ktorá bude predstaví rastliny, ich vlastnosti, liečivé účinky a spôsob pestovania. Podobne aj na Slovensku vznikne publikácia o najúčinnejších technikách z praxe na slovenskej i maďarskej strane. Počas získavania údajov do databázy sa vyberie desať účastníkov z maďarskej a desať zo slovenskej strany. O ich činnosti bude informovať publikácia a predstaví ich ako motiváciu pre tých, ktorí by sa tiež radi zapojili do tohto odvetvia (pestovatelia, spracovatelia, výrobcovia produktov, predávajúci, rozširovači poznatkov a inštruktori).

Na Slovensku sa pripravuje aj analýza o aktuálnej situácii, nakoľko upravuje zákon pestovanie liečivých rastlín.

 

Publikácie:

Herbaland ABC

Politiky podpory liečivých rastlín SKHU regiónoch

Skúsenosti v pestovaní a spracovaní liečivých bylín zo Slovenskej republiky a Maďarska

Mapy:

Severné-Maďarsko a Južné Slovensko byliny mapy