On-line databáza

Aktivita zahŕňa aj zbieranie údajov z východného a západného Slovenska a severu Maďarska, ďalej informácie o trhoch s liečivými rastlinami, ktoré sa tu nachádzajú, ziskové a neziskové osoby v hraničnej oblasti na Slovensku i v Maďarsku.

Medzi opýtanými boli poľnohospodárski výrobcovia; spracovatelia; obchodníci; či takí, ktorí šíria vedomosti a vzdelávajú.