Vzdelávacie materiály

Vzdelávacie materiály pre začínajúcich podnikateľov s liečivými rastlinami

Rozvoj programu pre on-line inštruktáž vzdelávacích techník: vývoj nezávislého vzdelávacieho tréningu, ktorý si od inštruktorov vyžaduje znalosti z praxe, ktorí ich odovzdajú záujemcom v rámci skupinovej práce a podľa zostaveného vzdelávacieho a rozvojového plánu, úplne začínajúcim podnikateľom s liečivými rastlinami pomôže vo vzdelávaní. Cieľom vzdelávacieho materiálu je predstavenie možností, ako sa môžu firmy dostať na trh s liečivými rastlinami a ako sa na trhu udržať.

Downloads

Vzdelávacie materiály pre začínajúcich podnikateľov s liečivými rastlinami (ENG)

 

Vzdelávacie materiály pre inštruktora

Rozvoj on-line tréningového programu pre inštruktorov, ktorí aj v súčasnosti vedú kurzy o liečivých rastlinách v prihraničnej oblasti na Slovensku a v Maďarsku.

Downloads

Vzdelávacie materiály pre inštruktora (ENG)